PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2017

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2017

 

Téměř všichni žáci 8. a 9. ročníku se v polovině října zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan.

Tuto soutěž každoročně pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP v Olomouci. Jejím cílem je popularizovat přírodovědné obory mezi mládeží a podporovat zájem dětí o tyto obory.

Při řešení zadaných úkolů žáci využívají svých znalostí z biologie, geografie, chemie, fyziky, matematiky a techniky.

 

Letošními nejlepšími řešiteli naší školy se stali:

Podešť Jan, 8. A - 62 bodů

Drcmanová Hana, 8. A - 60 bodů

Holba Šimon, 9. A - 55 bodů

 

Blahopřeji vítězům a všem ostatním děkuji za snahu při řešení jednotlivých úkolů.

 

 Mgr. Dagmar Martinková