Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan

  V říjnu se naši žáci 8. a 9. ročníku již tradičně zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. V soutěži se museli vypořádat s otázkami z několika vědních oborů -přírodopisu, zeměpisu, chemie, fyziky a matematiky.

S letošními úkoly pořadatelů si nejlépe poradili tito řešitelé:

1. MIKLAS FRANTIŠEK, 8. B - 61 bodů

2. VOJTEK ANTONÍN, 8. A - 60  bodů

3. MASAŘ PETR, 9. A - 59 bodů

 

Blahopřeji vítězům a děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili.

 Mgr. Dagmar Martinková