Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Dne 12.2.2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Žáci druhého stupně byli rozděleni do dvou kategorií, kategorie pro žáky 6. a 7. ročníku a kategorie žáků 8. a 9. tříd. Do školního kola se z třídních kol probojovali tito jmenovaní žáci: 6. ročník – René Fojtík, Eva Holbová, Beáta Řeháková, Marie Káňová, Andrea Steckmeierová, Ondřej Polách; ze 7. tříd – Natálie Fojtíková, Lukáš Matúšů, Gabriel Šimoníková, Monika Čundrlová, Veronika Holbová. Z osmého ročníku přišla recitovat Markéta Machů, Michaela Kolínková, Lucie Prekopová. 9. ročník reprezentovali recitační um Eliška Majerechová a Jan Podešť. Některým žákům znemožnila účast nemoc. Vysokou úroveň a pěkný přístup k recitaci chceme pochválit u žáků 6. ročníku, kteří si velmi dobře poradili jak s výběrem básní, tak i se samotnou recitací. Výběr těch nejlepších tedy nebyl lehkým úkolem pro porotu. Nakonec ta nejlepší místa skončila v rukou těchto žáků:

1. místo: Gabriela Šimoníková, 7. A 1. místo: Lucie Prekopová, 8. A

2. místo: Marie Káňová, 6. B 2. místo: Markéta Machů, 8. A

3. místo: Eva Holbová, 6. A 3. místo: Eliška Majerechová, 9. A

Žáci, kteří obsadili první dvě místa, pojedou reprezentovat naši školu do okrskového kola, které se bude konat 12. 3. 2019 na Základní škole ve Vlachovicích. Všem zúčastněným děkujeme za zdařilé výkony, vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v pokračující recitační činnosti na úrovni okrsku.

Mgr. Jana Šenkeříková, Mgr. Vlasta Řeháková, Mgr. Lucia Púčková a Mgr. Jarmila Švédová