Uzavření MŠ Nedašov z důvodu karanténích opatření

Uzavření MŠ Nedašov z důvodu karanténích opatření

 Z důvodu nařízené karantény je MŠ Nedašov od  6.1.2021 na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlín uzavřena až do odvolání.  Minimálně 10 dní. Podrobnější informace viz níže.

Všechny děti, které byly  ve školce v pondělí  4.1.2021 byly v kontaktu s Covid pozitivní osobou, musejí tedy zůstat v karanténě.

Karanténa znamená, že nikam nesmí chodit, musí být doma, maximálně na zahradu u rodinného domu, na které se nesmí stýkat s další osobou mimo domácnost. Neměly by tam chodit ani návštěvy.

Rodiče dětí ani jiní rodinní příslušníci v karanténě nejsou, pokud se tyto dny nezdržovali po delší dobu v MŠ (nahlaste toto při kontaktování hygienou).

Zákonní zástupci dětí budou kontaktováni pracovníky call centra, o nařízené karanténě a budou jimi poučeni o karanténních opatřeních, popřípadě budou objednáni se svým dítětem na odběrové místo na testy.

V případě zdravotních potíží u dětí, kontaktujte dětské lékaře, rovněž Vás mohou objednat na odběry. Pokud by rodič potřeboval vystavit ošetřovné pro karanténu dítěte, rovněž se vše řeší přes dětské lékaře.

Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky, atd.).

Je doporučeno, aby také zákonní zástupci sledovali svůj zdravotní stav a v případě potřeby kontaktovali svého lékaře.

Rozhodnutí KHS Zlín zde 202101080910.pdf (564796)

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy