Valašská sportovní liga - přespolní běh

Valašská sportovní liga - přespolní běh

Valašská sportovní liga 2018 – 20189 pokračovala soutěží v přespolním běhu,

kterého se účastní žáci 2.stupně základních škol.Akci organizovala ZŠ Vlachovice

a uskutečnila se ve čtvrtek 4.10.2018 v areálu hřiště sboru dobrovolných hasičů

ve Vrběticích.

Naši školu reprezentovali : Martin Pacík,6.A Jolana Nováková,7.B

Adam Mládek,6.A Veronika Holbová,7.B

Martin Janíček,9.A Karolína Fojtíková,8.A

Dominik Novák,9.A Eliška Nováková,8.A

 

Členové našeho družstva podali statečné výkony,celkově se naše škola umístila

na 6. místě.Výborný výkon předvedla Karolína Fojtíková,která ve své kategorii

obsadila 2.místo,tímto částečně odčinila své loňské selhání.Hodnotná jsou i umístění

Adama Mládka,Martina Pacíka a Elišky Novákové do 7.místa z celkem 16 závodníků.

Děkuji žákům za úspěšnou reprezentaci naší školy.Při této akci nedošlo

k žádnému úrazu žáka naší školy.

 

Mgr.Vladimír Papež