Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Na základě hlasování rodičů a zákonných zástupců byli za rodiče do školské rady zvoleni :

Jana Surá, Nedašov 262, 53 hlasů

Miroslav Bartoška, Návojná 46, 53 hlasů

Náhradník: Ing. Karel Kolínek, Nedašov 420, 50 hlasů

Zřizovatel školy Obec Nedašov doplní 2 členy a 2 členy zvolí ZŠ Nedašov z řad svých pedagogů v červnu. 

Školská rada v novém složení bude pracovat od šk. roku 2018/2019

 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy