Vyúčtování hospodaření Klubu rodičů školního roku 2016/2017

Vyúčtování hospodaření Klubu rodičů školního roku 2016/2017

Vyúčtování  školního roku 2016/2017

Zůstatek k 1.9.2016                                           59 007,00 Kč

Příspěvek na dítě od rodičů                               27 000,00 Kč

Příjem Ples                                                     109 933,00 Kč

Výdaje  ples                                                                                                       57 085,00 Kč

Potřeby školy                                                                                                     20 000,00 Kč

Trička pro mažoretky                                                                                             810,00 Kč

Sladkosti na Den dětí                                                                                          4 000,00 Kč

Výlety                                                                                                               27 000,00 Kč

Pomůcky na žáka 200,-                                                                                     47 800,00 Kč

                                                                          195 940,00 Kč                     156 695,00Kč

 

Zůstatek  ke dni 1.9.2017                39 245,00 Kč

Z této částky bude ještě vyplaceno:

Pomůcky na vánoční akademii                                                                          5 000,00 Kč

Příspěvek na lyžařský výcvik                                                                             5 000, 00 Kč

Potřeby školy                                                                                                     20 000,00 Kč

 

Podrobný přehled k vyúčtování potřeb školy, vedení příjmů a výdajů klubu je připraven k nahlédnutí u pokladníka Klubu rodičů Kristiny Miklasové