Změna ve způsobu odebírání obědu první den nepřítomnosti žáka ve škole

Změna ve způsobu odebírání obědu první den nepřítomnosti žáka ve škole

Změna ve způsobu odebírání obědu první den nepřítomnosti žáka ve škole

 

Nárok na státem dotované jídlo mají pouze ti žáci, kteří jsou ten den ve škole. Pokud je žák nemocný či z jiného důvodu, má nárok na oběd první den nepřítomnosti. Na další dny, kdy žák nebude přítomen školnímu vyučování, jsou zákonní zástupci žáka povinni obědy odhlásit.

 

První den nepřítomnosti žáka, je ředitelstvím školy povoleno odebrat zaplacený oběd jedním z následujících způsobů:

  1. oběd bude vydán na tácku ve vyhrazeném místě v prostorách zadního vstupu do školní kuchyně, toto místo bude zřetelně označeno. Tady si jídlo přemístí do svého jídlonosiče.
  2. den předem,  odevzdáním nerezového jídlonosiče (nesmazatelně označené všechny části, včetně rukojeti) do 14.00 hod do prostoru zadního vstupu do školní kuchyně.

 

 

Tato změna vyplývá z hygienických opatření v souvislosti s výskytem COVID 19 doporučených KHS Zlín.